Kurser

Använd storytelling  i din marknadsföring.

 Att berätta en historia – vad är det bra för?

Att berätta en historia är det äldsta och mest effektfulla sättet att nå fram med ett budskap – det vill säga storytelling. Hjärnan aktiveras, en bra berättelse går direkt in i hjärtat, den talar till känslan och ger liv och djup i ett budskap. I en bra berättelse möts fakta och känslor och kan därför användas till att förklara komplicerade och abstrakta saker. Traditionella presentationer med många fakta glöms lätt bort eller man slutar lyssna. Men ett budskap som vävs in i en historia blir både kärnfullt och effektivt och är lättare att komma ihåg och

Berättelser har många användningsområden, till exempel inom företaget i den interna marknadsföringen, men också i den externa marknadsföringen för att marknadsföra och informera företagets kunder.

I den här distanskursen förklaras vad storytelling är. Du får teorier om vad som ingår i en bra berättelse, hur du kan skapa berättelser och använda dig av dem i din verksamhet, du får tips hur olika stora företag arbetar med dels extern marknadsföring, dels intern marknadsföring.

Du får helt enkelt ett kraftfullt kommunikativt verktyg att jobba med i syfte att nå längre med ditt budskap.

Kursen består av åtta moduler

  • Vad är en berättelse, uppbyggnad
  • Vad gör en berättelse bra
  • Retorikens verktyg
  • Storytelling och corporate storytelling
  • Ett företags/en organisations värdegrund
  • Företagets målgrupp
  • Storytelling i intern marknadsföring – konkreta exempel på företag som arbetar med storytelling i sin interna marknadsföring och rekrytering
  • Storytelling i extern marknadsföring – konkreta exempel på företag som arbetar med storytelling i sin externa marknadsföring för att stärka sitt varumärke.

Du skickar in dina förslag på texter och får respons och tips hur du kan vässa till dina berättelser.

Pris: 2 500 kr (2 000 kr + 500 kr moms)

Detta får du: Åtta kursbrev, inklusive övningar, coaching hur du kan utveckla ditt skrivande och återkoppling på text om max 15 sidor.

Pris: 1 490 kr (1 192 kr + 298 kr moms)

Detta får du: Du får kurspaketet direkt men ingen coaching eller återkoppling. Vill du att jag testläser din text, kontakta mig..

Beställ via min e-post: bontalouise@gmail.com

*******************

Skriv om din sakkunskap

Har du ett ämnesområde som du kan mycket om och som du känner att du vill dela med dig av? Det kanske till och med är ett ämne som du är rätt ensam om? En anledning till att man vill skriva en fackbok är att man tror att man vet och kan något som andra inte vet. Man vill dela med sig av det som är viktigt och roligt, ja det känns nästan som en plikt att berätta och informera om något som ligger en varmt om hjärtat. Och vad kan då vara bättre än att skriva en bok om sin expertis?

Men var beredd på att det tar tid. Det man inte tänker på är att det inte bara är att skriva ner det man vet. Räkna med att du måste göra ordentlig research, ta reda på vad som finns på marknaden, vad andra har skrivit. Det kan ta tid, men i slutändan kan en bra fackbok ge ringar på vattnet och hjälpa dig som författare att få nya kontakter, nya uppdrag och nya spännande nätverk. Ser man sig omkring finns det enorma mängder fackböcker. Många handlar om nästan samma ämnen, men vänder sig till olika mål- och läsargrupper, olika inriktningar.

Svårt? Nja… kanske … men med hjälp av modulerna i kursen får du hjälp att ta fram och skriva om det som är unikt för just din bok. Det kommer att bli roligt!

Kursen består av sju moduler. Du kan börja kursen när du vill. I varje modul får du inlämningsuppgifter som du ska arbeta med.  Respons på texten är en stor del av kursen.

Kursplan

Modul 1:       Första modulen är en av de viktigaste. Gör en självanalys. Vem är du? Vad kan du? Ligger ämnet i tiden? Vad är så speciellt med din bok? Vilka förväntningar har du? Hur mycket tid kan du lägga ned på skrivandet? Hinder? Bestäm din målgrupp. Gör en första innehållsförteckning, även om du får ändra senare.

Modul 2:       Vad är syftet med boken? Målsättning. Vad vill du att läsaren ska lära sig, känna, tycka? Vad är din tes? Vad är den röda tråden?

Modul 3:       Research, konkurrens, andra fackböcker, intervjuer, förhållningssätt, din författarröst.

Modul 4:       Gör en struktur, en synopsis, ett skelett.  Själva skrivandet. Skrivprocessen. Dramaturgin? Hur bygger du upp argumenterandet kring tesen/huvudtanken?

Modul 5:       Språkbehandling. Bilder.

Modul 6:       Din författarplattform. Marknadsföring, PR

Modul 7:       Redigering, utgivning.

Pris: 2 500 kr (2 000 kr + 500 kr moms)

Detta får du: Sju kursbrev under sju veckor, inklusive övningar, coaching hur du kan utveckla ditt skrivande och återkoppling på text om max 15 sidor.

Pris: 1 490 kr (1 192 kr + 298 kr moms)

Detta får du: Du får kurspaketet direkt men ingen coaching eller återkoppling. Vill du att jag testläser din text, kontakta mig.

Beställ via min e-post: bontalouise@gmail.com

**********************

Skriv en saga för vuxna

”Det var en gång en …” Så börjar sagorna och slutar med … ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Eller?

Sagan är hetare än någonsin. Sagor är viktiga, inte bara för barn utan även för vuxna. Sagorna har funnits alltsedan vi levde i grottor. I alla samhällen har det muntliga berättandet vid den öppna eldstaden varit viktigt. Man ska inte tro att sagor har funnits för att vi ska fly från verkligheten eller för att fjärma oss från den. Nej, tvärtom handlar sagorna om vårt förhållande till den. Vi använder sagor och fantasyberättelser snarare för att förstå världen. Sagor kan innehålla nästan vad som helst men spänningen mellan gott och ont är grundläggande. I sagorna trängs prinsar och prinsessor med drakar och trollkarlar, häxor, vampyrer och varulvar, olika monster för att ge ondskan ett ansikte. Vi lockas av det oförklarliga.

Du kanske har en idé (eller flera?) om hur du skulle vilja skriva en saga eller en fantasyroman men har inte riktigt kommit dig för? Nu har du möjlighet till det. Med hjälp av den här distanskursen får du en första verktygslåda som hjälper dig att göra verklighet av din idé. Skrivlust och kreativitet är ledorden i kursen. I verktygslådan hittar du bland annat exempel på hur du hittar ett tema och håller dig till det, bygger upp en intrig, en dramatisk struktur med konflikter och vändpunkter och planteringar, hur du använder berättarknep, skapar levande miljöer och sagovärld, och skriver effektiva dialoger och naturligtvis hur du utvecklar dina sagokaraktärer.

Distanskursen är tänkt att pågå i tio veckor och du får ett kursbrev varje vecka.  Brevet innehåller en teoridel och en eller ett par skrivövningar. Jag vill att du skickar in dina texter till mig.  Du får respons av mig som lektör på texten och konstruktiva förslag hur du ska gå vidare. Jag kan förstå att det kanske blir stressigt att köra hela kursen på tio veckor, och du kan om du vill, ta längre tid på dig. Du skriver på egna tider, när det passar. Jag ger återkoppling på 15 sidor text, antingen några i början och resten i slutet eller alla sidor när kursen är slut.

Om du känner att du inte vill vänta på att få ett kursbrev i veckan i tio veckor, du kanske brinner för att sätta igång genast, kan du naturligtvis köpa hela kursen på en gång och skriva så att pennan glöder. Det finns alltid möjlighet för dig att köpa till ett utlåtande på din text av mig under tiden, skulle du vilja det.

OBS! Tips – även om det kliar i skrivfingrarna kan det vara värt att vänta och läsa vad som står i breven innan du sätter fart och skriver för mycket.

Kursbrevens innehåll: 1) Tema och budskap, 2) Plats och miljö, 3) Karaktärer, 4) Sagans berättarmönster, 5) Hinder och konflikter, 6) Synops och scenbygge, 7) Språk, dialoger och gestaltning, 8) Tempus och berättarröst, 9) Tips  10) Redigering.

Om du inte har en färdig idé redan får du hjälp i början med att komma igång.

***

Pris: 2 500 kr (2 000 kr + 500 kr moms)

Detta får du: Tio kursbrev under tio veckor, inklusive övningar, coaching hur du kan utveckla ditt skrivande och återkoppling på text om max 15 sidor.

Pris: 1 500 kr (1 200 kr + 300 kr moms)

Detta får du: Du får kurspaketet direkt men ingen coaching eller återkoppling. Vill du att jag testläser din text, kontakta mig.

Beställ kurs via min e-post: bontalouise@gmail.com