Korrekturläsning

Korrekturläsning

Alla som försökt korrekturläsa sina egna texter vet att det är en svår konst. Det är inte lätt att se sina egna misstag alla gånger. Som skribent vet man vad det ska stå och man läser sin text därefter.

När jag läser korrektur rättar jag stavfel, interpunktion, särskrivningar, felaktigt konstruerade meningar, syftningsfel, böjningsfel, slaskord och jag kontrollerar även att termer, förkortningar etc. är konsekvent använda.

Jag arbetar helst direkt i en Wordfil. Där kan jag använda och visa ändringar och förslag i granskningsverktyget i Word. Då är det lätt att acceptera eller ignorera mina förslag.

Jag korrekturläser också rapporter, manualer, annonser, fackböcker och årsredovisningar m.m.